Please Do this Interesting…


संख्या मनात धरा.

..
.

तिच्यात मिळवा.

..
.

आता आलेल्या संख्येची दुप्पट करा.

..
.

त्यातून वजा करा.

..
.

आलेली संख्या एका कागदावर लिहा

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.


.
.
.
.


.

.

.


.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
आणि आता त्या कागदाचे विमान करून उडवा!!!!Phurrrrrrrrrrrrr………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: